Mum Kullanımı Esnasında
Dikkat Etmeniz Gereken Bazı Temel Kurallar.

pikto01

Mum yanar durumdayken başından ayrılmayınız.

pikto02

 

 

Çocukların ve evcil hayvanların erişiminden koruyunuz. 

pikto03

Mumunuzu kolay ateş alacak neslerin uzağında yakınız.

pikto05

Yanan iki mum arasında her zaman birbirlerinin ısısından etkilenmeyecekleri bir mesafe bırakınız.

pikto04 

Yanan mumu hava akımının buluduğu koridor, pencere önü, vs. gibi yerlerden uzak tutunuz.  

 pikto07

 

Mumları kalorifer peteği, soba, güneşli pencere önü gibi ısı kaynaklarından ve ısının yüksek olduğu bölgelerden koruyunuz.

pikto06

Mumu her zaman dikey konumda yakınız.

pikto08

 

 

Mumu yanarken taşımayınız.

pikto09

Tekrar yakmadan önce mumun yanmış fitilini en az 5 mm kısaltınız.

pikto10

Mumun tepesinde oluşan havuzcuğa kirletecek ve yanabilecek nesneler atmayınız.

pikto11

Mumunuzu yanıcı maddelerden (Doğalgaz, aerosol kutuları, benzin, gazyağı, pargüm, kolonya, vb.) ve bunları içeren kaplardan uzak tutunuz.

pikto12

Bir mumluk ya da şamdan kullanmaya her zaman dikkat ediniz.

warnBunlar güvenli mum kullanımı ile ilgili bazı temel kurallar. Mumun yanıcı bir madde olduğunu ve ateşle ilgili her şey gibi bir takım ciddi riskler içerdiğini lütfen unutmayınız.

Lütfen güvenlik kurallarına azami özen göstererek mum kullanmaya dikkat ediniz.